Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<Ελένης Θ. Δημητρίου>>

Οδός: Εγνατία 9, Φλώρινα, Τ.Κ.: 53100,

Τηλέφωνο: 2385350100

email: gramatia@nosflorinas.gr