Όροι χρήσης

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα πρέπει να γίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών του Taxisnet, μέσω διασύνδεσης της ΓΓΠΣ.